team

Rüfət Məmmədov

Direktor

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ölkə sahibkarlarına verdiyi dəstək sayəsində qida sahəsi sürətlə inkişaf edir. Bu baxımdan, iqtisadiyyatımızın, xüsusən də qeyri-neft sektorunun inkişafına töhfəmizi verməkdən ötrü AzərMaya olaraq əzmlə çalışırıq.

Ölkəmizin qabaqcıl çörək mayası istehsalçısı kimi məqsədimiz – sənayeni inkişaf etdirmək, yeni texnologiyaların tətbiqi, mütəmadi təkmilləşmələr üzərində çalışmaqdır.

Cəmiyyətin, istehlakçıların, tərəfdaşların, işçilərin – bütün maraqlı tərəflərin ehtiyacını ödəmək üçün hərtərəfli inkişaf, təkmilləşdirmə, nəticəyönümlü olmağa çalışır və əlimizdən gələni etməyi davam etdirmək niyyətindəyik.