“VİTANAN” UN QATQI MADDƏSİ (Klassik)

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Xəmirinizi möhkəmləndirir, daha yaxşı həcm və görkəmə salır. Çörəyinizin rəngini və yumşaqlığını yaxşılaşdırır.

İÇİNDƏKİLƏR: Buğda unu, soya unu, antioksidant (Vitamin C), fermentlər (Gungal, amilaz, Hemüselülaz, lipaz), stabilizator.

İSTİFADƏ QAYDASI: Tərkibində yağ olmayan bütün çörək məmulatları üçün uyğundur. Yoğurmadan öncə unu qatışdırın.

DOZASI: Unun keyfiyyətinə, çörəyin növünə, hazırlanma şəklinə görə dəyişir (100 kg un üçün 100-500 qram).

SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ: Quru, sərin yerdə saxlayın. İstifadə etdikdən sonra ağzını bağlayın.