PRESLƏNMİŞ XƏMİR MAYASI

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: 500 qramlıq paketlənmiş halda olan preslənmiş xəmir mayasının açıq krem rəngində, qatı və özünə xas olan qoxusu var. Çörək Mayası (Saccharomyces cerevisiae).

İSTİFADƏ QAYDASI: 500 qram preslənmiş xəmir mayası un üzərinə qırılaraq əlavə edilə biləcəyi kimi, əvvəldən su içərisində əridildikdən sonra da əlavə edilə bilər.

SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ: Preslənmiş xəmir mayası yaşayan canlı bir hüceyrə olub uyğun olmayan şəraitdə saxlanıldığı təqdirdə fəaliyyəti zəifləyir. Bu səbəblə soyuq (0-4°C), təmiz və hava dövranı olan bir mühitdə saxlanılmalıdır. Bu şərtlər altındakı mayanın saxlama müddəti istehsal tarixindən etibarən 30 gündür.

QABLAŞDIRILMASI: Məhsul 500 qramlıq paketlərdə satışa təqdim edilir. 12 kq qutu içərisində 24 ədəd paketlənmiş məhsul var.